ระบบรับสมัครนักเรียน

ตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียนที่สมัครเรียน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและแผนการเรียนที่สมัครผ่านระบบได้ที่นี่

ถ้าไม่พบรายชื่อให้สมัครใหม่เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดที่ให้ไว้

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน Click Here !!.

เพิ่มข่าวเมื่อ : 2023-03-15 08:23:54 แก้ไขล่าสุด : 2023-03-16 21:14:08

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -15 มีนาคม 2566

ม.1 SMT จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
ม.1 QCR จำนวน 8 ห้องเรียน รับ 320 คน
---------------------------------------------------------
ม.4 SMT จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
ม.4 QCR จำนวน 5 ห้องเรียน รับ 200 คน
ม.4 MLP-Eng จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
ม.4 MLP-CK จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
ม.4 ศิลป์-สังคม จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
---------------------------------------------------------
Rk

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

เพิ่มข่าวเมื่อ : 2023-03-10 12:09:34 แก้ไขล่าสุด : 2023-03-16 21:42:59

825

สมัครทั้งหมด

More info

0

ยืนยันข้อมูลทั้งหมด

More info

405

ชั้น ม.1

More info

420

ชั้น ม. 4

More info

การสมัคร ห้องเรียนวิทย์-คณิต(QCR) มัธยมศึกษาปีที่ 1

การสมัคร ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน(SMT) มัธยมศึกษาปีที่ 1

การสมัคร ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน(SMT) มัธยมศึกษาปีที่ 4

การสมัคร ห้องเรียนอังกฤษ-คณิต(MLP-Eng) มัธยมศึกษาปีที่ 4

การสมัคร ห้องเรียนจีน,เกาหลี-คณิต(MLP-CK) มัธยมศึกษาปีที่ 4