ระบบรับสมัครนักเรียน

*** โปรดอ่านก่อนสมัคร ***

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2566 คลิก!!!
1. รับสมัครออนไลน์ https://reg.sapit.ac.th
**สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566
2. คลิกปุ่ม "สมัครเข้าเรียน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารและรูปภาพในระบบ
3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนา ปพ.1 หรือ หนังสือรับรอง (ปพ.7)
- เงินค่าระเบียบการและใบสมัคร 50 บาท
5. นำเอกสารทั้งหมด ส่งฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (( ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ))
6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบทางเว็บไซต์

หากพบปัญหาในการสมัคร สอบถามที่ Line Official : @spkschool
เพิ่มเพื่อน

เพิ่มข่าวเมื่อ : 2023-02-13 23:34:03 แก้ไขล่าสุด : 2023-02-18 11:09:21

เพิ่มข่าวเมื่อ : 2023-02-13 18:39:13 แก้ไขล่าสุด : 2023-02-13 23:29:49

368

สมัครทั้งหมด

More info

0

ยืนยันข้อมูลทั้งหมด

More info

285

ชั้น ม.1

More info

83

ชั้น ม. 4

More info

การสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1

การสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4