ระบบรับสมัครนักเรียน

**กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก)

ขั้นตอนการสมัคร
1. รับสมัครออนไลน์ https://reg.sapit.ac.th
**สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565
2. คลิกปุ่ม "สมัครเข้าเรียน คลิก!!" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*** ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารและรูปภาพในระบบ ***
3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป นำไปยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบทางเว็บไซต์

สอบคัดเลือก
ม.1 :: วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ม.4 :: วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

เพิ่มข่าวเมื่อ : 2022-03-08 20:52:34 แก้ไขล่าสุด : 2022-03-09 11:03:13

864

สมัครทั้งหมด

More info

0

ยืนยันข้อมูลทั้งหมด

More info

671

ชั้น ม.1

More info

193

ชั้น ม. 4

More info

สถิติการรับสมัครรายวัน